Underhållsplan

Föreningen har ett ansvar att drifta och underhålla fastigheten och detta, utöver uppvärmning, är det som den största delen av medlemsavgiften går till.

Exempel på större åtgärder:
1994 Omläggning av yttertak
1998 Fasadomläggning
2006 Byte av samtliga fönster
2008 Stambyte
2009 Innergård
2009 Säkerhetsdörrar
2013 Byte av postlås
2014 Installation av fiber
2016 Fasadrenovering
2018 Digitalt passagesystem
2020 Solel