Underhållsplan

Föreningen har ett ansvar att drifta och underhålla fastigheten och detta, utöver uppvärmning, är det som den största delen av medlemsavgiften går till.

Under 2014 beställdes en teknisk genomgång av vår fastighet, vilket resulterade i en underhållsplan som styrelsen nu börjat använda för att göra rätt åtgärder i rätt tid. Sådan som redan är gjort under 2015 år byte av takpannor och åtgärd av våra skorstenar.

Utöver detta har följande gjorts:
1994 Omläggning av yttertak
1998 Fasadomläggning
2006 Byte av samtliga fönster
2008 Stambyte
2009 Innergård
2009 Säkerhetsdörrar
2013 Byte av postlås
2014 Installation av fiber
2016 Fasadrenovering