Sophantering

IMG_1180I anslutning till innergården, vid porten ut mot Skjutsaregatan, står föreningens sopkärl. Där kan hushållssopor, matavfall, kartong, glas och plast slängas i avsedda kärl.

Det är inte tillåtet att slänga renoveringsavfall (badkar, kakel, golv, vitvaror eller liknande) i något av kärlen eller vid sidan av kärlen. Det gäller även julgranar. Detta skall forslas bort till kommunens återvinningscentral. Farligt avfall så som t.ex. målarfärg, tryckimpregnerat virke, gips m.m. skall varje medlem själv bortforsla till återvinningscentral.

Det är förbjudet enligt lag att slänga elektronikavfall bland soporna. Uttjänta vitvaror och elektronik bortföres och tas om hand på ett korrekt sätt av respektive medlem. Du kan även kontakta återvinningsbolag om du vill få vitvaror bortforslade på egen bekostnad. Vitvaror, möbler, datorer etc. får inte lämnas i vid föreningens sopkärl.

Föreningen brukar varje vår hyra in en större container där medlemmar kan slänga blandat avfall. Det är dock inte tillåtet att slänga farligt avfall så som elektronik, målarfärg m.m. Mer information kommer vid varje tillfälle detta sker.

Genom att sortera kan vi minska våra kostnader för sophämtning. Vi kan exempelvis även spara pengar genom att platta till kartonger så de upptar så lite plats som möjligt innan de läggs i återvinningskärlet för kartong och därmed kan vi ha längre intervall mellan tömningarna. Tänk på att felaktigt sorterat avfall och extra hämtningar får föreningen betala extra för.