Renovering

Varje bostadsrättsinnehavare ansvarar själv för underhåll av lägenheten. Vill man göra större förändringar t.ex. renovera badrum, flytta väggar eller ta upp nya dörröppningar krävs tillstånd av styrelsen. Detta gäller även förändringar som påverkar installationer för el och vatten.

Föreningen följer de rekommendationer som finns i bostadsrättslagen gällande regler om förändringar och installationer.

TÄNK PÅ ATT:

  • fasta elinstallationer skall utföras av behörig installatör
  • fasta vatten och avloppsinstallationer skall utföras av behörig firma
  • tätskikt i våtutrymmen skall utföras av behörig firma, begär in kopia av företagets våtrumsintyg.
  • firman du anlitar har ansvarsförsäkring.

Samtliga ovanstående installationer skall utföras fackmannamässigt.

Du får inte göra några ingrepp på värme- och ventilationssystemet. Värme- och ventilationssystemet är injusterat för hela fastigheten och tar man bort eller flyttar t.ex. en ventilationsventil eller ett element påverkar det hela fastigheten.

Alla ingrepp som görs utan styrelsens godkännande kan komma att drabba bostadsrättsinnehavaren, som gjort ingreppet, ekonomiskt genom återställande. Är du osäker på vad du får och inte får göra, kontakta styrelsen.

Ventilationssystemet i våra fastigheter är centrala fläktar som finns på vind/tak. Vid byte av spiskåpa får den nya kåpan inte ha fläkt. Om en fläkt kopplas in eller att ventilen sätts för kommer hela ventilationssystemet att påverkas. Det medför dålig lukt och ett sämre fungerande ventilationssystem då luften kan pressas ut till andra lägenheter. Är du osäker på hur du skall göra, kontakta styrelsen.