Styrelsen

Brf Stackebackens styrelse 2019/20.

Styrelsen beslutas av föreningsstämman och styrelsen väljer inom sig själva personer för posterna ordförande, vice ordförande och sekreterare. Utöver detta kan andra verksamhets- eller ämnesområden förekomma

Brf Stackebackens Styrelse sedan 2019-04-28
Roll Namn Uppdrag Telefonnummer Mailadress
Ordförande Lars Gunnar Gårdö Firmatecknare; attestant och medlemsgodkännare 070-61 73 242 larsgunnar@brfstackebacken.se
Vice ordförande Anna Leppänen Firmatecknare; nyckelansvarig och ansvarig för tvättstugorna 073-58 07 034 anna@brfstackebacken.se
Sekreterare Hannes Holmberg Attestant och Medlemsgodkännare 070-43 09 292 hannes@brfstackebacken.se
Suppleant Annelie Runesdotter Garageansvarig - annelie@brfstackebacken.se