HSB

hsbHSB
Stackebacken är en privat bostadsrättsförening. Men vi köper tjänster för administration och fastighetsförvaltning av HSB