Om föreningen

Bostadsrättsföreningen Stackebacken byggdes 1960 och redan 1961 flyttade de första medlemmarna in i fastigheten. Föreningen består av 45 stycken lägenheter; alltifrån en sjurumslägenhet till 11 stycken lägenheter med ett rum och kök. Det finns även tre stycken kommersiella lokaler på bottenvåningen och 31 stycken garageplatser under fastigheten.

Föreningens adresser är: Östra Bergsgatan 6 och 8; Östra Kvarngatan 12 och 10; Skjutsaregatan 2 och 4.

En bostadsrättsförening är en ekonomisk förening utan vinstsyfte, som har till ändamål att i föreningens hus och till föreningens medlemmar, upplåta lägenheter med nyttjanderätt utan tidsbegränsning. Föreningen är en juridisk person vilket innebär att föreningens medlemmar inte personligen är ansvariga för föreningens skulder eller andra förpliktelser utöver den insats som betalats för lägenheten. Styrelseledamöter och suppleanter blir inte personligen bundna av sina beslut. Styrelsen ingår avtal bara för föreningens räkning. Föreningens arbete styrs dels av Sveriges lagar och dels av de stadgar som föreningen antagit.