Lokaler

I vår föreningen finns det 4 stycken kommersiella lokaler samt en lokal för föreningens styrelse.

Vi är en stabil hyresvärd med låga månadshyror och som i den mån det är möjligt försöker gå våra hyresgästers önskemål till mötes.