Kabel-TV

comhem_payoffFöreningen har för närvarande ett avtal med ComHem avseende TV, där så kallade ”åtta favoriter” ingår i föreningsavgiften för varje lägenhet. Det är varje medlems ansvar att själv kontakta ComHem för val och/eller byte av kanaler eller kanalpaket.