Inre fond

I vår förening har varje lägenhet en så kallad inre fond. Denna fond är till för att användas vid underhåll i lägenheten. För närvarande betalas det inte in något till fonderna för respektive lägenhet; denna summa pengar går istället till föreningens underhållsbudget. Dock kvarstår de befintliga summorna för varje lägenhet.

För att veta exakt summa för just din lägenhet, kontakta styrelsen alternativt avvakta kvartalsvisa utskick av avgiftsavier från HSB. För uttag av pengar från den inre fonden finns särskild blankett som återfinns i dokumentbanken på hemsidan, alternativt kontakta styrelsen.