Garage


Under fastigheten ligger föreningens parkeringsgarage med 31 stycken garageplatser, varav en gästparkering. Gästparkeringen bokas i anslutning till parkeringsplatsen, nere i garaget. Upp/nedfart sker via Skjutsaregatan.

Särskild kö finns för garageplatserna kontakta garageansvarig för ytterligare information eller om du vill ställa dig i kö.

Gällande brandföreskrifter, vilka är utfärdade av räddningstjänsten, medger endast förvaring av följande:
 
  • En uppsättning däck på fälg.
  • Hink med bilvårdsmedel.
  • Cykel får förvaras i garaget under förutsättning att både den och bilen får plats inom parkeringsplatsens markeringar.
Garaget får INTE nyttjas som förråd, verkstad eller dylikt. Brandfarlig vätska eller gas får inte förvaras i garaget.

Den som inte följer ovan nämnda regler riskerar att bli uppsagd från sin garageplats.


Garageansvarig:
Annelie Runesdotter, annelie@brfstackebacken.se