Förråd

Förråd och matförråd finns i källaren under varje huskropp. Varje trappuppgång har en nedgång till respektive förråd, där varje enskild lägenhet har ett uppmärkt förråd. Det är samma nummer på förråden som lägenheten; exempelvis 4302

När det gäller ordningen skall respektive medlems saker placeras i vederbörandes eget förråd. Ingenting får placeras utanför förråden i gångarna.

Matkällarförråd                             Nätat förråd

IMG_1225IMG_1226