För medlemmar

Under denna rubrik hittar du relevant information för dig som medlem. Har du några specifika frågor är du välkommen att kontakta styrelsen, kontakt information finns nedan och i respektive trappuppgång.

Kontaktuppgifter:

Genrella frågor: info@brfstackebacken.se

Brf Stackebackens Styrelse sedan 2018-04-22
Roll Namn Uppdrag Telefonnummer Mailadress
Ordförande Lars Gunnar Gårdö Firmatecknare och medlemsgodkännare 070-61 73 242 larsgunnar@brfstackebacken.se
Vice ordförande Anna Leppänen Firmatecknare 073-58 07 034 anna@brfstackebacken.se
Sekreterare Hannes Holmberg Attestant och Medlemsgodkännare 070-43 09 292 hannes@brfstackebacken.se
Suppleant Annelie Runesdotter Garageansvarig - annelie@brfstackebacken.se 070-32 94 296