Bredband

gästabudsstadenFöreningen är via Gästabudsstaden ansluten till Nyköpings fibernät och varje medlem ansvarar själv för att teckna ett abonnemang för fiber eller liknande tjänster från tjänsteoperatörer som tillhandahåller detta, om medlemmen så önskar.