Andrahandsuthyrning och överlåtelse

Andrahandsuthyrning

Alla andrahandsuthyrningar skall godkännas av styrelsen. Lägenheten kan hyras ut för till exempel:

  • Studier på annan ort
  • Arbete på annan ort beordrad av arbetsgivaren
  • Utlandstjänstgöring beordrad av arbetsgivare
  • Militärtjänstgöring på annan ort
  • Prova på samboskap

För samtliga ansökningar om andrahandsuthyrning så krävs en kopia på intyg för den uppkomna situationen.

Blanketten finns att skriva ut från förenings hemsida. Fyll i den och lämna sedan i styrelsens postfack på Östra Kvarngatan 12 alternativt maila den till info@brfstackebacken.se. Bedömningen tar max 4 veckor. Det är styrelsen som godkänner andrahandshyresgästen men det är bostadsrättsinnehavaren som alltjämt är ansvarig för att månadsavgifterna betalas i tid och vad som händer med lägenheten och eventuella störningar. Uthyrning till juridisk person (företag) godkänns inte. Tillstånd för uthyrning ges endast för ett halvår i taget. Först sedan du fått ditt tillstånd kan du skriva ett hyresavtal mellan dig själv och din hyresgäst.

Överlåtelse

Överlåtelse av bostadsrätt sker vid försäljning av bostadsrätten, arv, gåva eller av annan anledning, då bostadsrätten skall övergå från en medlem till en annan, helt eller delvis. Överlåtelsen blir giltig först i och med att köparen beviljats medlemskap i föreningen. Fram till dess är det säljaren som skall betala månadsavgifterna till föreningen.

Vid en försäljning eller överlåtelse av annat slag är det viktigt att kontakta föreningens styrelse får att påtala den kommande förändringen av ägare.

Överlåtelseavgift kommer att tas ut enligt bostadsrättsföreningens stadgar. Beloppet, som tas ut betalas av köparen (förvärvaren), motsvarar högst 2,5 % av basbeloppet enligt lagen om allmän försäkring.